Udenhout is een gemoedelijk dorp midden in het Brabantse groen, met een rijk dorpsleven en een prachtig oud centrum. De oudste straten zijn onderdeel van het beschermde dorpsgezicht en zijn met klinkers verhard. De geschiedenis van het dorp is er tastbaar. Als je er niet zou wonen, zou je er op vakantie gaan…

Het grootste deel van Udenhout is een 30 km zone, dit zou het landelijke karakter en de verkeersveiligheid ten goede moeten komen. Toch wordt de druk van het verkeer steeds groter en daarmee ook de overlast: automobilisten houden zich niet aan de maximumsnelheid, de hoeveelheid (doorgaand) verkeer lijkt toe te nemen en het zware verkeer doet huizen schudden op hun antieke funderingen.

Oplossingen
‘Udenhout gaat voor nul verkeersoverlast’ is een initiatief van Udenhouters en voortgekomen uit de behoefte om bij te dragen aan betere leefbaarheid en veiligheid. Dit doen we door eerst overlast te inventariseren en te meten -concreet te maken- en daarna met oplossingen te komen. De participatiesamenleving in actie.

Enquête
We vragen je om mee te doen aan onze enquête, waarin we verkeersoverlast –ervaren door bewoners van Udenhout– inventariseren.

Verkeersmeting
Je vindt ook al de resultaten van onze eerste meting, de verkeerssnelheid, en onze eerste oplossing om het harde rijden te verminderen.

Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar info@udenhoutgaatvoornul.nl

Handige links
Wikipedia 30 km zones
Artikel 30 km zones in Trouw
Snelheidsmeters huren
Dorpsraad Udenhout op Facebook
Geschiedenis van het dorp
Verkeersacties in Brabant