Het grootste deel van Udenhout is een 30 km zone, al staat dat minimaal aangegeven. Bij de bewoners van de Groenstraat en de Slimstraat heerst de indruk dat er maar weinig automobilisten zich aan de maximum snelheid houden. Om een neutraal beeld te krijgen van de gereden snelheden, hebben we als bewoners zelf (over een periode van 3,5 dagen) een radar opgehangen die alle snelheden registreert.

Vermoedens bevestigd
Zoals je kunt zien, zijn door de meting onze vermoedens bevestigd: er wordt door driekwart van de verkeersdeelnemers te hard gereden. Het is duidelijk dat er snel iets moet gebeuren, hopelijk voorkomen we daarmee dat het een keer ernstig misgaat en verminderen we de geluidsoverlast.
De eerste stap naar een veiligere en leefbaardere situatie is wat ons betreft het beter aangeven van de maximaal toegestane snelheid. Dat is iets wat we als bewoners op korte termijn zelf kunnen doen.
Mocht daarna blijken dat mensen te hard blijven rijden, zullen we een beroep moeten doen op handhaving en/of verkeersremmende maatregelen.