Voorlopige resultaten van de enquête tot en met 27 september 2021

Speciale dank aan Rutten’s Drukkerij voor het sponsoren van de flyers.

We willen hier vast iedereen bedanken voor het invullen van het enquêteformulier en doen van donaties. Heb je zelf nog geen enquête ingevuld of donatie gedaan voor de bordjes? De actie loopt gewoon door, dus draag bij en vraag je buren om hetzelfde te doen.

We krijgen een zeer goed beeld van de verkeersoverlast en gevaarlijke punten in Udenhout, bovendien worden er goede suggesties gedaan voor oplossingen. De donaties tot nu toe hebben we alvast omgezet in ‘zone 30 KM’ bordjes, die we vanaf het kruispunt bij het Centrum hebben ophangen. Hopelijk krijgen we genoeg donaties binnen om de bordjes regelmatig te herhalen tot aan het einde van de 30 KM zone en om 50 KM bordjes vanaf het spoor tot de rotonde op te hangen. Deze eerste bordjes moeten het in ieder geval al makkelijker maken om te handhaven.

Hieronder een overzicht van de ervaren overlast in de meest genoemde straten

Gevaarlijke situaties
Inwoners geven hele specifieke voorbeelden van gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld:
• Onbegaanbare trottoirs en gevaarlijke of ontbrekende zebrapaden
• Ontbrekende trottoirs in combinatie met te hard rijden
• Marginale fietspaden waardoor gevaarlijke situaties ontstaan
• Gevaarlijke kruispunten waar het regelmatig misgaat
• Onoverzichtelijke verkeerssituaties

Oplossingen die het vaakst worden aangedragen
• Snelheidsbeperkende maatregelen, borden, flitspalen
• Rondweg voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer
• Bredere trottoirs en fietspaden
• Eenrichtingsverkeer