De resultaten van onze verkeersmeting laten zien dat driekwart van de weggebruikers zich niet houdt aan de maximum snelheid van 30 km/h. Het bewustzijn van weggebruikers over de maximaal toegestane snelheid is onvoldoende en daardoor de verkeersonveiligheid en -overlast hoog.

Er zijn manieren waarop we als inwoners zelf kunnen bijdragen aan een duidelijkere -en daardoor veiligere en leefbaardere- verkeerssituatie.
Daarom gaan we via een crowdfundingsactie ‘zone 30 km’ bordjes aanschaffen en ophangen in de Groenstraat, Schoorstraat, Kreitenmolenstraat en Slimstraat.

U kunt doneren voor de bordjes op onze crowdfundingspagina.

Van het streefbedrag kopen we de verkeersborden en doen we snelheidsmetingen voor en na het ophangen van de borden om het effect te meten. Je kunt meedoen aan deze actie door te doneren.

Update – 2 juli 2021
Het streefbedrag is nog niet gehaald, maar we gaan de eerste donaties vast omzetten in bordjes om die alvast op te hangen. Deze bordjes moeten het alvast makkelijker maken om te kunnen handhaven op snelheid.