Om een goed beeld te krijgen van de verkeershinder in Udenhout, willen we je vragen om deze enquête in te vullen. De resultaten van de enquête worden op deze site gepubliceerd en vormen het uitgangspunt voor nieuwe verkeersmetingen en het vinden van oplossingen.

Klik op de 'Submit" knop om de enquête te versturen.
Alvast onze dank voor je bijdrage.

Naam
Straat, huisnummer
Mogen we je benaderen voor meer informatie of om nieuws met je te delen?
E-mailadres en/of telefoonnummer
Heb je al eens contact gezocht met instanties over verkeersoverlast?
Vul bovenstaande tekens in.
Vraag 1. Hoe ervaar je de begaanbaarheid van trottoirs en zebrapaden?
Vraag 2. Hoe ervaar je de veiligheid op de trottoirs en zebrapaden?
Opmerkingen over de trottoirs en zebrapaden.
Vraag 3. Hoe ervaar je de kwaliteit van de straten?
Vraag 4. Hoe ervaar je de veiligheid op de straten?
Opmerkingen over de straten.
Vraag 5. Hoe ervaar je de kwaliteit van de fietspaden?
Vraag 6. Hoe ervaar je de veiligheid op de fietspaden?
Opmerkingen over de fietspaden.
Vraag 7. Heb je overlast van de hoeveelheid verkeer in je straat?
Opmerkingen over de hoeveelheid verkeer.
Vraag 8. Heb je overlast van te hard rijdend verkeer in je straat?
Opmerkingen over de snelheid van het verkeer.
Vraag 9. Heb je overlast van vrachtverkeer in je straat?
Opmerkingen over vrachtverkeer.
Vraag 10. Heb je overlast van trillingen door verkeer in je straat?
Opmerkingen over trillingen door verkeer.
Vraag 11. Heb je overlast van geluid door verkeer in je straat?
Opmerkingen over geluid door verkeer.
Vraag 12. Wat zijn mogelijke oplossingen voor de hinder die je ervaart?
Verkeersenquête